Redakčné oznámenie č. r1/c95/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z.

Čiastka 95/2005
Platnosť od 28.05.2005