Redakčné oznámenie č. r1/c9/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 757/2004 Z. z.

Čiastka 9/2005
Platnosť od 21.01.2005