Oznámenie č. 96/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy

Čiastka 44/2005
Platnosť od 23.03.2005
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudla dohoda platnosť 22. decembra 2004.