Zákon č. 90/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/2005
Platnosť od 12.03.2005 do30.06.2013
Účinnosť od 01.05.2005 do30.06.2013
Zrušený 122/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2005 - 30.06.2013

Pôvodný predpis

12.03.2005