Vyhláška č. 9/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z.

Čiastka 6/2005
Platnosť od 14.01.2005 do30.04.2013
Účinnosť od 15.01.2005 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2005 - 30.04.2013

Pôvodný predpis

14.01.2005