Zákon č. 79/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2005
Platnosť od 05.03.2005
Účinnosť od 01.04.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2005 Aktuálne znenie