Nariadenie vlády č. 65/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 31/2005
Platnosť od 25.02.2005
Účinnosť od 01.03.2005 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2005 - 31.10.2017