Vyhláška č. 643/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

(v znení č. 532/2008 Z. z., 450/2011 Z. z.)

Čiastka 250/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 450/2011 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2009 - 31.12.2011 532/2008 Z. z.
01.01.2006 - 31.12.2008