Oznámenie č. 637/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

Čiastka 248/2005
Platnosť od 30.12.2005 do31.05.2008
Účinnosť do 31.05.2008
Zrušený 178/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 503/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 2006.