Opatrenie č. 625/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006

Čiastka 244/2005
Platnosť od 27.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 Aktuálne znenie