Vyhláška č. 620/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Čiastka 243/2005
Platnosť od 27.12.2005 do31.03.2012
Účinnosť od 01.01.2006 do31.03.2012
Zrušený 93/2012 Z. z.

OBSAH