Vyhláška č. 614/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005 do30.04.2013
Účinnosť od 01.01.2006 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 - 30.04.2013

Pôvodný predpis

24.12.2005