Nariadenie vlády č. 61/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/2005
Platnosť od 24.02.2005 do31.01.2007
Účinnosť od 01.03.2005 do31.01.2007
Zrušený 39/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2005 - 31.01.2007

Pôvodný predpis

24.02.2005