Oznámenie č. 596/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005 do31.12.2006
Zrušený 552/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.