Vyhláška č. 56/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach

Čiastka 27/2005
Platnosť od 21.02.2005
Účinnosť od 01.03.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2005 Aktuálne znenie