Vyhláška č. 554/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín

Čiastka 224/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 15.12.2005