Vyhláška č. 552/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

Čiastka 224/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 15.12.2005