Oznámenie č. 550/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.