Vyhláška č. 549/2005 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 15.12.2005 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.