Zákon č. 546/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005
Účinnosť od 10.12.2005 do28.02.2019
Zrušený 314/2018 Z. z.