Zákon č. 533/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Čiastka 217/2005
Platnosť od 03.12.2005
Najbližšie účinné znenie 01.01.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 530/2011 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

03.12.2005