Rozhodnutie č. 526/2005 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Čiastka 214/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 28.11.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.11.2005 Aktuálne znenie