Oznámenie č. 512/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 209/2005
Platnosť od 24.11.2005
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 173/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 573/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. decembra 2007.