Vyhláška č. 500/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 204/2005
Platnosť od 11.11.2005
Účinnosť od 15.11.2005 do31.07.2018
Zrušený 228/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2005 - 31.07.2018

Pôvodný predpis

11.11.2005