Vyhláška č. 478/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z. z.

Čiastka 192/2005
Platnosť od 27.10.2005
Účinnosť od 27.10.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.2005 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.10.2005