Zákon č. 471/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2005
Platnosť od 20.10.2005 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2013
Zrušený 417/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 31.12.2013 448/2008 Z. z.(nepriamo)
01.11.2005 - 31.12.2008