Ústavný zákon č. 463/2005 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 Aktuálne znenie