Vyhláška č. 448/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odbornej skúške aktuára

(v znení č. 461/2006 Z. z.)

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005 do31.03.2008
Účinnosť od 19.07.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.07.2006 - 31.03.2008 461/2006 Z. z.
15.10.2005 - 18.07.2006