Vyhláška č. 447/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005
Účinnosť od 15.10.2005 do14.02.2016
Zrušený 84/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2005 - 14.02.2016