Vyhláška č. 446/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005
Účinnosť od 15.10.2005

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2005 Aktuálne znenie