Vyhláška č. 445/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

Čiastka 182/2005
Platnosť od 07.10.2005 do30.09.2009
Účinnosť od 15.10.2005 do30.09.2009
Zrušený 365/2009 Z. z.