Nariadenie vlády č. 44/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

Čiastka 23/2005
Platnosť od 15.02.2005 do31.05.2006
Účinnosť od 15.02.2005 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

OBSAH