Vyhláška č. 417/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 476/2006 Z. z.)

Čiastka 173/2005
Platnosť od 14.09.2005 do30.06.2007
Účinnosť od 15.08.2006 do30.06.2007
Zrušený 285/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2006 - 30.06.2007 476/2006 Z. z.
15.09.2005 - 14.08.2006

Pôvodný predpis

14.09.2005