Oznámenie č. 415/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 172/2005
Platnosť od 13.09.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.

Pôvodný predpis

13.09.2005