Nariadenie vlády č. 405/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005 do31.10.2014
Účinnosť od 15.09.2005 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.