Nariadenie vlády č. 401/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

(v znení č. 651/2006 Z. z.)

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.