Nariadenie vlády č. 394/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

(v znení č. 141/2007 Z. z., 242/2013 Z. z.)

Čiastka 167/2005
Platnosť od 08.09.2005 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.