Nariadenie vlády č. 388/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

(v znení č. 206/2010 Z. z.)

Čiastka 164/2005
Platnosť od 01.09.2005
Účinnosť od 15.05.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2010 206/2010 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2005 - 14.05.2010