Zákon č. 340/2005 Z. z.Zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 144/2005
Platnosť od 28.07.2005
Účinnosť od 01.01.2010