Zákon č. 335/2005 Z. z.Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

Čiastka 141/2005
Platnosť od 27.07.2005 do30.04.2009
Účinnosť od 01.09.2005 do26.10.2005
Redakčná poznámka

Uznesením Ústavného súdu SR č. 477/2005 Z. z. sa pozastavuje účinnosť tohto zákona. Na základe nálezu Ústavného súdu č. 411/2008 Z. z. stráca zákon č. 335/2005 Z. z. účinnosť dňom 30.10.2008. Ak Národná Rada SR nedá do súladu tento zákon stráca platnosť dňa 30.4.2009.