Vyhláška č. 322/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005