Vyhláška č. 321/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 31.10.2020