Nález č. 320/2005 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 2005 vo veci vyslovenia nesúladu časti § 130 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 20.07.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.2005 Aktuálne znenie