Vyhláška č. 306/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Čiastka 132/2005
Platnosť od 14.07.2005
Účinnosť od 15.07.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2005 Aktuálne znenie