Zákon č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon

Čiastka 129/2005
Platnosť od 02.07.2005
Účinnosť od 01.11.2020 do31.12.2020
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 428/2012 Z. z. strácajú slová za bodkočiarkou „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ v § 41 ods. 2 účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej Republiky neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavo...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 357/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2021 - 31.12.2021 236/2021 Z. z.
01.01.2021 - 30.06.2021 312/2020 Z. z.
01.11.2020 - 31.12.2020 288/2020 Z. z.
01.01.2020 - 31.10.2020 420/2019 Z. z., 474/2019 Z. z.
20.08.2019 - 31.12.2019 38/2019 Z. z.
01.08.2019 - 19.08.2019 214/2019 Z. z.
01.07.2019 - 31.07.2019 35/2019 Z. z.
20.02.2019 - 30.06.2019 38/2019 Z. z.
01.01.2019 - 19.02.2019 321/2018 Z. z.
01.07.2018 - 31.12.2018 161/2018 Z. z.
01.01.2018 - 30.06.2018 274/2017 Z. z.
08.11.2017 - 31.12.2017 264/2017 Z. z.
01.01.2017 - 07.11.2017 316/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2016 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 78/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 397/2015 Z. z., 398/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 444/2015 Z. z.
01.09.2015 - 31.12.2015 174/2015 Z. z.
01.05.2015 - 31.08.2015 73/2015 Z. z.
26.03.2015 - 30.04.2015 260/2014 Z. z.
26.09.2014 - 25.03.2015 260/2014 Z. z.
01.02.2014 - 25.09.2014 1/2014 Z. z.
01.08.2013 - 31.01.2014 204/2013 Z. z.
04.07.2013 - 31.07.2013 189/2013 Z. z.
21.06.2013 - 03.07.2013 428/2012 Z. z.
01.01.2013 - 20.06.2013 334/2012 Z. z.
21.12.2012 - 31.12.2012 428/2012 Z. z.
01.10.2012 - 20.12.2012 246/2012 Z. z.
01.11.2011 - 30.09.2012 313/2011 Z. z.
01.09.2011 - 31.10.2011 262/2011 Z. z.
01.05.2011 - 31.08.2011 33/2011 Z. z.
01.01.2011 - 30.04.2011 547/2010 Z. z.
01.09.2010 - 31.12.2010 224/2010 Z. z.
01.01.2010 - 31.08.2010 576/2009 Z. z.
01.12.2009 - 31.12.2009 492/2009 Z. z.
01.11.2009 - 30.11.2009 317/2009 Z. z.
01.09.2009 - 31.10.2009 257/2009 Z. z.
01.04.2009 - 31.08.2009 59/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009 498/2008 Z. z.
20.12.2008 - 31.12.2008 497/2008 Z. z.
15.12.2008 - 19.12.2008 491/2008 Z. z.
01.06.2007 - 14.12.2008 218/2007 Z. z.
01.01.2007 - 31.05.2007 692/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.12.2006 650/2005 Z. z.

Pôvodný predpis

02.07.2005