Oznámenie č. 283/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých na vykonávanie Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 122/2005
Platnosť od 29.06.2005
Redakčná poznámka

Dohovor pre Indiu nadobudol platnosť 14. júla 2005. Dohovor pre Poľsko nadobudol platnosť 14. augusta 2005. Dohovor pre Švédsko nadobudol platnosť 1. januára 2005.