Oznámenie č. 282/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Britských panenských ostrovov o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií

Čiastka 122/2005
Platnosť od 29.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2005 na základe článku 16.

Pôvodný predpis

29.06.2005