Vyhláška č. 28/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti

Čiastka 15/2005
Platnosť od 02.02.2005 do31.08.2008
Účinnosť od 01.03.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH