Oznámenie č. 264/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb

Čiastka 115/2005
Platnosť od 23.06.2005
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 4. mája 1959 na základe článku III ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. marca 2005 na základe článku III ods. 2.