Vyhláška č. 261/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005 do14.05.2012
Účinnosť od 01.07.2005 do14.05.2012
Zrušený 128/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2005 - 14.05.2012